Images

Stockbase faciliteert twee mogelijkheden voor het aanbieden van productafbeeldingen vanuit de leverancier voor het distribueren naar de retailer. De leverancier kan de afbeeldingen fysiek aanleveren of via een URL aanbieden.

Afbeeldingen aanbieden via een URL

  • Zet een een extra waarde (met kolomkop of node) in het bestand met een URL verwijzing naar de productafbeelding;
  • Wanneer er meerdere afbeeldingen beschikbaar zijn, kunnen de URL verwijzingen 'komma' gescheiden aangeleverd worden.

Afbeeldingen fysiek aanbieden op de FTP locatie

  • Zet een een extra waarde (met kolomkop of node) in het bestand met een verwijzing naar de productafbeelding (alleen bestandsnaam van de afbeelding in het veld plaatsen);
  • Wanneer er meerdere afbeeldingen beschikbaar zijn, kunnen de verwijzingen 'komma' gescheiden aangeleverd worden;
  • Plaats de afbeeldingen in de map 'images' op de FTP locatie.